EKA
MP
Kardiolog
Internista
Maciej Podziewski
Zajmuję się całościową opieką nad pacjentami z chorobami układu krążenia, m.in.:
  • profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, arytmie np. migotanie przedsionków, częstoskurcze itd.)
  • przygotowanie do zabiegów kardiologii inwazyjnej oraz dalsze leczenie po zabiegach takich jak koronarografia, angioplastyka wieńcowa – PTCA, wszczepienie stymulatora serca, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora – ICD, wszczepienie układu resynchronizującego – CRT)
  • prowadzenie terapeutyczne pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych jak: CABG (by-passy), operacje wad zastawkowych, tętniaków aorty itd. 
  • profilaktyka i leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej
  • porady i konsultacje kardiologiczne
  • wykonuję badania echokradiograficzne oraz testy wysiłkowe
  • interpretuję zapisy holtera ekg oraz ABPM